Odluka o izmjenama Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

NN 58/2021 (27.5.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1128

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 26. svibnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU ORGANIZACIJE JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA RADI SPRJEČAVANJA ŠIRENJA BOLESTI COVID-19

I.

U Odluci o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj 143/20, 2/21, 8/21, 14/21, 20/21, 26/21, 32/21, 40/21, 46/21 i 52/21) točka II. briše se.

II.

Točka V. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. lipnja 2021.«.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 28. svibnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-382

Zagreb, 26. svibnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.