Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Singapuru

NN 59/2021 (28.5.2021.), Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Singapuru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1137

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-022-03/20-05/08, urbroj: 50301-21/22-21-5 od 10. svibnja 2021., donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI SINGAPURU, SA SJEDIŠTEM U SINGAPURU

Osniva se Konzulat Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Singapuru, na čelu s počasnim konzulom i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća cjelokupni teritorij Republike Singapura.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-01/07
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 19. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.