Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Čakovcu

NN 59/2021 (28.5.2021.), Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Čakovcu

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1142

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu – Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća, te Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak, članova Vijeća, na 51. sjednici, održanoj 11. ožujka 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinje Općinskog suda u Čakovcu imenuju se MARTINA MAŠIĆ i NINA MARKULIJA.

Broj: IS-14/20-18

Zagreb, 11. ožujka 2021.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.