Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Metkoviću

NN 59/2021 (28.5.2021.), Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Metkoviću

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1143

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV), Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća, te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 51. sjednici održanoj 11. ožujka 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinju Općinskog suda u Metkoviću imenuje se JELENA ČELIĆ, odvjetnica u Metkoviću.

Broj: IS-15/20-7

Zagreb, 11. ožujka 2021.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.