Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Gospiću

NN 59/2021 (28.5.2021.), Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Gospiću

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

1146

Na temelju članka 55. stavak 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – u daljnjem dijelu teksta – ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća, te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, Gordane Jalšovečki, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 50. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinje Općinskog suda u Gospiću imenuju se MAGDALENA BAČIĆ, viša sudska savjetnica u Županijskom sudu u Karlovcu, i VERA MIOČIĆ, sudska savjetnica u Trgovačkom sudu u Zadru.

Broj: IS-30/20-9

Zagreb, 25. veljače 2021.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.