Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »75. obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. - 2021.«

NN 59/2021 (28.5.2021.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »75. obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. - 2021.«

Hrvatska narodna banka

1154

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 26. svibnja 2021. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »75. OBLJETNICA OSNIVANJA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE, 1946. – 2021.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje, u povodu 75. obljetnice osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. – 2021., prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna, s ciljem promocije tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna) izdaje se u količini od 50.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu od 1.250.000,00 kuna.

(2) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Njegova jezgra izrađena je od slitine 92 % bakra, 6 % aluminija i 2 % nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75 % bakra i 25 % nikla s mogućim odstupanjem od 2% po pojedinom sastavu materijala.

(3) Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra s mogućim odstupanjima kako je navedeno za jezgru i za prsten. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama s mogućim odstupanjem od ± 3,5 %. Jezgra mu ima promjer od 18 s mogućim odstupanjem ±0,05 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 s mogućim odstupanjem od ±0,05 milimetara i masu od 8,70 grama.

Članak 3.

Na licu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna unutar jezgre kovanog novca nalazi se prikaz geometrijskog tijela kocke, što podsjeća na »kocku« sa službenog znaka Hrvatske zajednice tehničke kulture, koja prenosi poruku stabilnosti, trajnosti i geometrijske »savršenosti« i simbolizira jedno od polja s grba Republike Hrvatske, dok dvanaest jednakih bridova »kocke« predstavljaju isti broj temeljnih načela organizacije Hrvatske zajednice tehničke kulture. U središnjem dijelu jezgre kovanog novca i »kocke« ispisane su godine obljetnice »1946.« i »2021.«, a u ostatku jezgre kovanog novca prikazani su elementi elektroničke pločice, kao važnog dijela mnogobrojnih elektroničkih uređaja. Kružno, unutar prstena kovanog novca, ispisan je tekst »75. OBLJETNICA OSNIVANJA HRVATSKE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE«. Uz gornji rub prstena prikaz je, kružno postavljenih, spojnica koje pojedinačno simboliziraju različite djelatnosti tehničke kulture, a koje zajedno povezane u neprekinutom nizu čine lanac, koji simbolizira snagu i zajedništvo u razvoju tehničke kulture.

Članak 4.

Na naličju prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana stilizirana brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«, kroz konture brojčane oznake vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku. Iznad brojčane oznake i prikaza kune zlatice, na površini jezgre kovanog novca, prikaz je grba Republike Hrvatske. Ispod brojčane oznake, unutar jezgre kovanog novca, ispisan je naziv novčane jedinice »KUNA«. Iznad prikaza jezgre kovanog novca, na površini prstena kovanog novca, ispisan je polukružno tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. Ispod prikaza jezgre kovanog novca, na prstenu kovanog novca, lijevo, prikazana je položena grančica lovora u cvatu, a desno na prstenu, prikazana je grančica hrasta lužnjaka s plodovima. Uz gornji rub prstena prikaz je kružno postavljenih spojnica, koje zajedno povezane u neprekinutom nizu čine lanac, s istom simboličkom porukom iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Obod prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna jest gladak.

Članak 6.

Autor idejnoga i likovnog rješenja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna jest Damir Mataušić, akademski kipar.

Članak 7.

Autor idejnoga i likovnog rješenja službenog znaka Hrvatske zajednice tehničke kulture, dijelom korištenog u idejnom i likovnom rješenju na licu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna iz članka 1. ove Odluke, jest Dragutin Kovačević.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 428-2517-090/05-21/BV

Zagreb, 26. svibnja 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.