Odluka o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde

NN 60/2021 (31.5.2021.), Odluka o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde

Vlada Republike Hrvatske

1161

Na temelju članka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. svibnja 2021. donijela

ODLUKU

O USPOSTAVI NACIONALNOG SUSTAVA ZA IZDAVANJE EU DIGITALNE COVID POTVRDE

I.

Ovom Odlukom uspostavlja se nacionalni sustav za izdavanje EU digitalne COVID potvrde radi olakšavanja slobodnog kretanja građana tijekom pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, učinkovitijeg doprinosa postupnom ukidanju ograničenja, uz istodobno ostvarivanje visoke razine zaštite javnog zdravlja.

Radi ostvarivanja ciljeva iz stavka 1. ove točke, kao i osiguravanja prekogranične interoperabilnosti, izdavat će se EU digitalne COVID potvrde.

II.

EU digitalne COVID potvrde iz točke I. ove Odluke koriste se za olakšavanje kretanja građana prilikom prelaska graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

EU digitalne COVID potvrde mogu se koristiti i u druge svrhe sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje se donose na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.).

III.

Zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Agencija za komercijalnu djelatnost, proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (u daljnjem tekstu: AKD) za uspostavu nacionalnog sustava iz točke I. ove Odluke.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da kontinuirano osigurava cjelovite, povjerljive, raspoložive i neporecive strojno čitljive podatke o cijepljenim, testiranim i oboljelim osobama, automatski i u stvarnom vremenu dohvatljive iz izvora podataka u vlasništvu Ministarstva zdravstva, koji će biti podloga za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda, u skladu s Prilogom 1. Skupovi podataka za potvrde, koji je sastavni dio ove Odluke.

V.

Zadužuje se AKD da građanima, putem javne informativne mrežne stranice www.EUdigitalnaCOVIDpotvrda.hr, učini dostupnim sve potrebne informacije, upute i podatke o izdavanju i svrsi EU digitalnih COVID potvrda.

Zadužuje se AKD da mrežne stranice iz stavka 1. ove točke redovito ažurira.

VI.

Nacionalni sustav iz točke I. ove Odluke i EU digitalna COVID potvrda, kao i osobni podaci koji su u njima sadržani koristit će se sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka u svrhe utvrđene ovom Odlukom, i to isključivo radi pojednostavljenja dokazivanja da je osoba kojoj je izdana EU digitalna COVID potvrda cijepljena, da je preboljela bolest COVID-19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 ili da je testirana na tu bolest kao i u svrhu verifikacije predočene EU digitalne COVID potvrde iz drugih država članica Europske unije.

VII.

Zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i AKD da omoguće početak rada nacionalnog sustava iz točke I. ove Odluke i osiguraju njegovu prekograničnu interoperabilnost od 1. lipnja 2021.

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2021.

Klasa: 022-03/21-04/206
Urbroj: 50301-21/21-21-2
Zagreb, 31. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

SKUPOVI PODATAKA ZA POTVRDE

Skup podataka potvrde o cijepljenju

(a) ime: prezime (prezimena) i ime (imena), tim redoslijedom

(b) datum rođenja

(c) bolest ili agens na koji se cilja

(d) COVID-19 cjepivo/profilaksa

(e) COVID-19 naziv lijeka

(f) nositelj odobrenja za stavljanje COVID-19 cjepiva u promet ili proizvođač cjepiva

(g) redni broj primljenog cjepiva u seriji / ukupno potreban broj doza u seriji

(h) datum cijepljenja, uz naznaku datuma posljednje primljene doze

(i) država članica cijepljenja

(j) izdavatelj potvrde

(k) jedinstveni identifikator potvrde.

Skup podataka potvrde o testiranju

(a) ime: prezime (prezimena) i ime (imena), tim redoslijedom

(b) datum rođenja

(c) bolest ili agens na koji se cilja: COVID-19 (uzrokovano virusom SARS-CoV-2 ili jednom od njegovih varijanti)

(d) vrsta testa

(e) naziv testa (nije obvezno za NAAT test)

(f) proizvođač testa (nije obvezno za NAAT test)

(g) datum i vrijeme uzimanja uzorka

(h) rezultat testa

(i) centar ili objekt za testiranje (nije obvezno za brzi antigenski test)

(j) država članica testiranja

(k) izdavatelj potvrde

(l) jedinstveni identifikator potvrde.

Skup podataka potvrde o preboljenju

(a) ime: prezime (prezimena) i ime (imena), tim redoslijedom

(b) datum rođenja

(c) bolest ili agens koje je građanin prebolio: COVID-19 (uzrokovano virusom SARS-CoV-2 ili jednom od njegovih varijanti)

(d) datum prvog pozitivnog rezultata NAAT testa

(e) država članica testiranja

(f) izdavatelj potvrde

(g) potvrda vrijedi od

(h) potvrda vrijedi do (najviše 180 dana nakon datuma prvog pozitivnog rezultata testa)

(i) jedinstveni identifikator potvrde.