Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Antofagasti

NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Antofagasti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1167

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-022-03/21-05/06, urbroj: 50301-21/22-21-5 od 17. svibnja 2021., donosim

ODLUKU

O ZATVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI ČILEU, SA SJEDIŠTEM U ANTOFAGASTI

Zatvara se Generalni konzulat Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Antofagasti i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća teritorij I. (Prve), II. (Druge) i III. (Treće) regije Republike Čile.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-01/08
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 25. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.