Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Iquiqueu

NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Iquiqueu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1171

Na temelju odredbe članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke III. podtočke 4. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI ČILEU, SA SJEDIŠTEM U IQUIQUEU

HRVOJ BOGDAN OSTOJIC PERIC postavlja se za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Iquiqueu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća teritorij Regije I. (Tarapacá) i Regije XV. (Arica i Parinacota).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-05/11
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 25. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.