Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, umirovljenom general-bojniku Ivanu (Ante) Kapularu

NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, umirovljenom general-bojniku Ivanu (Ante) Kapularu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1173

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 8. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom, za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, odlikuje se

umirovljeni general-bojnik IVAN (Ante) KAPULAR.

Klasa: 060-03/21-03/02

Urbroj: 71-03-01/3-21-01

Zagreb, 27. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.