Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Nikole Šubića Zrinskog, za junački čin u Domovinskom ratu

NN 61/2021 (1.6.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Nikole Šubića Zrinskog, za junački čin u Domovinskom ratu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1176

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 13. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Nikole Šubića Zrinskog, za junački čin u Domovinskom ratu, odlikuju se

1. DUBRAVKO (Ivan) PETROVIĆ

2. DRAGUTIN (Andrija) KOS

3. ANTE (Mijat) ČARAPOVIĆ

4. ŽELJKO (Ivan) MAKEK

5. SELIM (Selim) HURTIĆ

6. BRANKO (Marijan) MIKULIĆ

7. DAVOR (Đuro) JURIŠEVIĆ

8. VLADIMIR (Milan) MARTINEZ.

Klasa: 060-03/21-09/02

Urbroj: 71-03-01/3-21-01

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.