Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

NN 63/2021 (7.6.2021.), Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

1206

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 14. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 19/15., 66/15., 104/15. i 98/19.) Hrvatski sabor na sjednici 2. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA
U HRVATSKOM SABORU

Dana 18. svibnja 2021. prestalo je mirovanje zastupničkog mandata zastupniku RAJKU OSTOJIĆU.

DOMAGOJ PRICA prestao je obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika 18. svibnja 2021.

Klasa: 021-14/21-01/04
Zagreb, 2. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.