Odluka o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

NN 63/2021 (7.6.2021.), Odluka o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

HRVATSKI SABOR

1207

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. točke 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/12. i 68/18.) Hrvatski sabor na sjednici 2. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Razrješuje se mr. sc. SONJA TOMAŠIĆ ŠKEVIN dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, s danom 15. studenoga 2020., zbog isteka mandata.

Klasa: 021-12/21-07/39
Zagreb, 2. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.