Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

NN 63/2021 (7.6.2021.), Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

HRVATSKI SABOR

1208

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/12. i 68/18.) Hrvatski sabor na sjednici 2. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE

Imenuje se dr. sc. ALENKA KINDERMAN LONČAREVIĆ članicom Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Klasa: 021-12/21-07/39
Zagreb, 2. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.