Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

NN 63/2021 (7.6.2021.), Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost

HRVATSKI SABOR

1210

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 5. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (»Narodne novine«, br. 117/01., 45/09., 92/10. i 78/12.) Hrvatski sabor na sjednici 2. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Za članove Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost imenuju se:

– dr. sc. DRAŽEN VIKIĆ-TOPIĆ, na prijedlog Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, iz znanstvenog područja prirodnih znanosti

– dr. sc. NIKOLA RUŽINSKI, na prijedlog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, iz znanstvenog područja tehničkih znanosti

– akademik ŽELJKO KAŠTELAN, na prijedlog Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva

– dr. sc. MILAN MESIĆ, na prijedlog Sveučilišta u Rijeci, iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva

– dr. sc. SLAVKO PERICA, na prijedlog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Poljoprivrednog instituta Osijek i Hrvatskog šumarskog instituta, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti

– dr. sc. ANNA-MARIA GETOŠ KALAC, na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu, iz znanstvenog područja društvenih znanosti

– dr. sc. SREĆKO KOVAČ, na prijedlog Instituta za filozofiju, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti.

Klasa: 021-13/21-07/42
Zagreb, 2. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.