Odluka o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

NN 63/2021 (7.6.2021.), Odluka o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

HRVATSKI SABOR

1212

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 96/01.) Hrvatski sabor na sjednici 2. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE
NOVINSKE AGENCIJE

Za članove Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, imenuju se:

– iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji

ANDREJ MATIJAŠEVIĆ

– iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka

SLAVKO KOZINA

BOŽIDAR ĐEREK

SUZANA GRUBEŠIĆ.

Klasa: 021-13/21-07/38

Zagreb, 2. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.