Odluka o izmjeni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 63/2021 (7.6.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Hrvatska narodna banka

1217

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009., 36/2010., 24/2016., 17/2017. i 119/2019.) članku 24. stavku 1. Prilog 1 – Popis gotovinskih centara zamjenjuje se novim Prilogom 1 – Popis gotovinskih centara koji je priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 138-091/05-21/BV
Zagreb, 25. svibnja 2021.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 1

POPIS GOTOVINSKIH CENTARA

NAZIV GOTOVINSKOG CENTRAADRESA GOTOVINSKOG CENTRA
Gotovinski centar ZagrebSamoborska 145, 10000 Zagreb
Gotovinski Centar VaraždinAugusta Cesarca 2, 42000 Varaždin
Gotovinski Centar RijekaKukuljanovo 375, 51223 Bakar
Gotovinski Centar PulaŠijanska cesta 1/a, 52100 Pula
Gotovinski Centar SplitBana Jelačića 14, 21204 Dugopolje
Gotovinski Centar ZadarIvana Danila 4, 23000 Zadar
Gotovinski Centar DubrovnikVukovarska 2, 20000 Dubrovnik
Gotovinski Centar OsijekLorenza Jägera 1, 31000 Osijek