Rješenje o razrješenju zamjenice predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću

NN 64/2021 (9.6.2021.), Rješenje o razrješenju zamjenice predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću

Vlada Republike Hrvatske

1219

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članaka 6. i 7. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine«, broj 28/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ZAMJENICE PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U GOSPODARSKO-SOCIJALNOM VIJEĆU

Razrješuje se dr. sc. IVANA FRANIĆ dužnosti zamjenice predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Klasa: 080-02/21-02/77

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 2. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.