Rješenje o imenovanju zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće

NN 64/2021 (9.6.2021.), Rješenje o imenovanju zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1220

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članaka 6. i 7. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća (»Narodne novine«, broj 28/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE

Imenuje se IVICA ŠUŠAK, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, zamjenikom predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Klasa: 080-02/21-01/103

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 2. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.