Rješenje o dopunama Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

NN 64/2021 (9.6.2021.), Rješenje o dopunama Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

Ministarstvo unutarnjih poslova

1222

Na temelju članka 300. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008., 48/2010. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/2011., 80/2013., 158/2013. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/2014., 64/2015., 108/2017., 70/2019. i 42/2020), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O DOPUNAMA RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA, REGISTARSKIH, POKUSNIH, PRENOSIVIH I IZVOZNIH PLOČICA

I.

U Rješenju o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica (»Narodne novine«, broj: 58/16., 130/17. i 6/21.) iza točke III. dodaje se točka IIIa. koja glasi:

»IIIa.

Cijena registarskih pločica iz točke II. ovog Rješenja izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi), u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.«.

II.

Iza točke IV. dodaje se točka IVa. koja glasi:

»IVa.

Cijena registarskih pločica po izboru iz točke IV. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana zaprimanja odobrenja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana zaprimanja odobrenja urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 3000,00 kuna za par, odnosno 2300,00 kuna za komad.«.

III.

Iza točke V. dodaje se točka Va. koja glasi:

»Va.

Cijena registarskih pločica za oldtimere iz točke V. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.«.

IV.

Iza točke VI. dodaje se točka VIa. koja glasi:

»VIa.

Cijena registarskih pločica koje se izdaju s istim oznakama, ali na obrascu s EU logom iz točke VI. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.«.

V.

Iza točke VII. dodaje se točka VIIa. koja glasi:

»VIIa.

Cijena registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i cijena dopunske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva iz točke VII. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.«.

VI.

Iza točke IX. dodaje se točka IXa. koja glasi:

»IXa.

Cijena prenosivih pločica iz točke IX. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u drugim policijskim upravama odnosno postajama, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.«.

VII.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/103

Urbroj: 511-01-152-21-6

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.