Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari)

NN 64/2021 (9.6.2021.), Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari)

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1225

Na temelju članka 14.a, stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/19., 32/20. i 42/20.) ministrica turizma i sporta donosi

PRAVILNIK

O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA OSOBE KOJE BORAVE NA PLOVILU KOJE NIJE PLOVNI OBJEKT NAUTIČKOG TURIZMA (NAUTIČARI)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oslobađanje od plaćanja dijela turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) te produljenju razdoblja važenja i načinu povrata turističke pristojbe plaćene do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari) oslobađaju se za 2021. godinu plaćanja 20% paušalnog iznosa turističke pristojbe utvrđenog u skladu s člankom 4. Pravilnika o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama (»Narodne novine«, broj 73/2020.), a kako je utvrđeno u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Osobama iz članka 2. ovoga Pravilnika koje su u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika platile turističku pristojbu u paušalnom iznosu, a vremensko razdoblje važenja nije isteklo do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, vremensko razdoblje važenja plaćene turističke pristojbe produljuje se za 20% vremenskog razdoblja za koje je turistička pristojba plaćena.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/8

Urbroj: 529-06-02-01/1-21-7

Zagreb, 7. lipnja 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.

PRILOG I.

Duljina plovilaVremensko
razdoblje
Iznos turističke
pristojbe u 2021. godini nakon
oslobađanja od dijela plaćanja
7 – 9 METARAdo 3 dana72,00
do 8 dana168,00
do 15 dana288,00
do 30 dana480,00
do 90 dana1.128,00
do 1 god1.440,00
9 – 12 METARAdo 3 dana120,00
do 8 dana280,00
do 15 dana480,00
do 30 dana800,00
do 90 dana1.880,00
do 1 god2.400,00
12 – 15 METARAdo 3 dana168,00
do 8 dana392,00
do 15 dana672,00
do 30 dana1.120,00
do 90 dana2.632,00
do 1 god3.360,00
15 – 20 METARAdo 3 dana192,00
do 8 dana448,00
do 15 dana768,00
do 30 dana1.280,00
do 90 dana3.008,00
do 1 god3.840,00
PREKO 20 METARAdo 3 dana240,00
do 8 dana560,00
do 15 dana960,00
do 30 dana1.600,00
do 90 dana3.760,00
do 1 god4.800,00