Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

NN 64/2021 (9.6.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

1226

Na temelju članka 11., stavka 8. i članka 13., stavka 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 52/19. i 144/20.) ministrica turizma i sporta, uz prethodnu suglasnost ministra financija, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU ČLANARINE ZA OSOBE KOJE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU I O OBRASCIMA TZ ZA PLAĆANJE ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 1.

U članku 7. Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (»Narodne novine«, br. 14/20. i 88/20.) u stavcima 5. i 6., iza broja: »2020.« dodaju se riječi i broj: »i u 2021.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/6

Urbroj: 529-06-02-01/1-21-11

Zagreb, 8. lipnja 2021.

Ministrica
dr. sc. Nikolina Brnjac, v. r.