Odluka o izmjeni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1236

Na temelju članka 53. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. lipnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU NAJAMNINE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESIMA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

U Odluci o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 17/21.) u točki V. podstavku 4. riječi: »1. ožujka« zamjenjuju se riječima: »17. lipnja«.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke rokovi za financiranje najam­nine iz rješenja o financiranju najamnine donesenih temeljem Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (»Narodne novine«, broj 57/20.) i Odluke o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 17/21.) produžuju se do 17. lipnja 2022. te stranke kojima su izdana rješenja o financiranju najamnine do 1. rujna 2021., odnosno 1. ožujka 2022. ne moraju podnositi nove zahtjeve za financiranje najamnine.

III.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da po službenoj dužnosti rješenja iz točke II. ove Odluke uskladi s ovom Odlukom.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/212

Urbroj: 50301-05/20-21-1

Zagreb, 10. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.