Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu

NN 65/2021 (11.6.2021.), Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1239

Na temelju članka 12. stavka 4., a u vezi s člankom 12. stavkom 1. točkom 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM U JABUČKOM DŽEPU

I.

Radi zaštite nedoraslog oslića (Merluccius merluccius) i nedorasle grdobine (Lophius budegassa), ovom Naredbom se određuje zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u:

– dijelu ribolovne zone J, tzv. Jabučki džep (prikazanom na karti u Prilogu 1. omeđenom spojnicama točaka 9. – 15.), u razdoblju od dana stupanja na snagu ove Naredbe do 12. srpnja 2021. godine.

II.

Tijekom razdoblja važenja ove Naredbe stavlja se izvan snage članak 5. stavak 2. točka 2. Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 106/19 i 141/20).

III.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/2362

Urbroj: 525-13/0737-21-1

Zagreb, 8. lipnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.