Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkih kompleta prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe s motivima devet apoena optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske i godinom kovanja „2021." u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2021.

NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkih kompleta prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe s motivima devet apoena optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske i godinom kovanja „2021." u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2021.

Hrvatska narodna banka

1249

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI NUMIZMATIČKIH KOMPLETA PRIGODNOGA ZLATNOGA I SREBRNOGA KOVANOG NOVCA NOMINALNIH VRIJEDNOSTI OD 5, 2 I 1 KUNE TE 50, 20, 10, 5, 2 I 1 LIPE S MOTIVIMA DEVET APOENA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE I GODINOM KOVANJA »2021.« U POVODU DANA NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE, 25. LIPNJA 2021.

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe s motivima devet apoena optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske i s godinom kovanja »2021.« u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2021., povijesnog i političkog događaja važnoga za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

(1) Numizmatički komplet prigodnoga zlatnoga kovanog novca iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni zlatni numizmatički komplet) sastoji se od prigodnoga zlatnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac u numizmatičkom kompletu), a izdaje se u količini ne većoj od 30 komada i u ukupnom nominalnom iznosu prigodnoga zlatnoga kovanog novca u numizmatičkom kompletu ne većem od 266,40 kuna.

(2) Prigodni zlatni kovani novac u numizmatičkom kompletu izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999,9/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja.

1. Zlatni kovani novac od 5 kuna imat će masu od 16,46 grama uz moguće odstupanje +0,10 grama i promjer od 26,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

2. Zlatni kovani novac od 2 kune imat će masu od 13,80 grama uz moguće odstupanje +0,10 grama i promjer od 24,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

3. Zlatni kovani novac od 1 kune imat će masu od 10,95 grama uz moguće odstupanje +0,10 grama i promjer od 22,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

4. Zlatni kovani novac od 50 lipa imat će masu od 8,70 grama uz moguće odstupanje +0,08 grama i promjer od 20,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

5. Zlatni kovani novac od 20 lipa imat će masu od 6,98 grama uz moguće odstupanje +0,07 grama i promjer od 18,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

6. Zlatni kovani novac od 10 lipa imat će masu od 7,80 grama uz moguće odstupanje +0,07 grama i promjer od 20,00 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

7. Zlatni kovani novac od 5 lipa imat će masu od 5,88 grama uz moguće odstupanje +0,05 grama i promjer od 18,00 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

8. Zlatni kovani novac od 2 lipe imat će masu od 6,44 grama uz moguće odstupanje +0,06 grama i promjer od 19,00 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

9. Zlatni kovani novac od 1 lipe imat će masu od 4,89 grama uz moguće odstupanje +0,05 grama i promjer od 17,00 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

Članak 3.

(1) Numizmatički komplet prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni srebrni numizmatički komplet) sastoji se od prigodnoga srebrnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe (u nastavku teksta: prigodni srebrni kovani novac u numizmatičkom kompletu), a izdaje se u količini ne većoj od 300 komada i u ukupnom nominalnom iznosu prigodnoga srebrnoga kovanog novca u numizmatičkom kompletu ne većem od 2.664,00 kune.

(2) Prigodni srebrni kovani novac u numizmatičkom kompletu izrađuje se od srebra stupnja čistoće 999/1000, u tehnici kovanja visokoga kovničkog sjaja.

1. Srebrni kovani novac od 5 kuna imat će masu od 8,94 grama uz moguće odstupanje +0,10 grama i promjer od 26,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

2. Srebrni kovani novac od 2 kune imat će masu od 7,49 grama uz moguće odstupanje +0,10 grama i promjer od 24,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

3. Srebrni kovani novac od 1 kune imat će masu od 5,95 grama uz moguće odstupanje +0,10 i promjer od 22,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

4. Srebrni kovani novac od 50 lipa imat će masu od 4,73 grama uz moguće odstupanje +0,05 grama i promjer od 20,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

5. Srebrni kovani novac od 20 lipa imat će masu od 3,79 grama uz moguće odstupanje +0,05 grama i promjer od 18,50 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

6. Srebrni kovani novac od 10 lipa imat će masu od 4,23 grama uz moguće odstupanje +0,05 grama i promjer od 20,00 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

7. Srebrni kovani novac od 5 lipa imat će masu od 3,19 grama uz moguće odstupanje +0,05 grama i promjer od 18,00 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

8. Srebrni kovani novac od 2 lipe imat će masu od 3,49 grama uz moguće odstupanje +0,05 grama i promjer od 19 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

9. Srebrni kovani novac od 1 lipe imat će masu od 2,65 grama uz moguće odstupanje +0,05 grama i promjer od 17 milimetara uz moguće odstupanje ±0,05 milimetara.

Članak 4.

Lice i naličje prigodnoga zlatnoga kovanog novca u numizmatičkom kompletu i prigodnoga srebrnoga kovanog novca u numizmatičkom kompletu opisani su u točki 17. podtočkama od 1) do 6) te u točki 23. podtočkama od 1) do 8) Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.), osim godine kovanja, koja je na prigodnome zlatnome kovanom novcu u numizmatičkom kompletu i prigodnome srebrnome kovanom novcu u numizmatičkom kompletu »2021.«.

Članak 5.

Obod prigodnoga zlatnoga kovanog novca u numizmatičkom kompletu i prigodnoga srebrnoga kovanog novca u numizmatičkom kompletu nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune jest nazubljen, a od 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe gladak.

Članak 6.

Autor idejnog i likovnog rješenja za prigodni zlatni kovani novac u numizmatičkom kompletu i prigodni srebrni kovani novac u numizmatičkom kompletu jest akademski kipar Kuzma Kovačić.

Članak 7.

Prigodni zlatni numizmatički komplet i prigodni srebrni numizmatički komplet puštaju se u prodaju 25. lipnja 2021.

Članak 8.

Prodaju prigodnoga zlatnoga numizmatičkog kompleta i prigodnoga srebrnoga numizmatičkog kompleta, koja ujedno uključuje i poduzimanje svih popratnih aktivnosti u svrhu omogućavanja prodaje, uključujući promociju kompleta, obavlja Hrvatski novčarski zavod d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 114/2020.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 429-2523-090/06-21/BV

Zagreb, 9. lipnja 2021.

Predsjednik
Savjeta Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.