Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 65/2021 (11.6.2021.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1250

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. lipnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2021., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,70960,4174
Srednji napon
0,69340,4079
Niski naponPlavi0,6750

Bijeli
0,77800,4576
Crveni
0,67760,3986
Žuti0,5283


Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,80640,4743
Srednji napon
0,78790,4635
Niski naponPlavi0,7671

Bijeli
0,88410,5200
Crveni
0,77010,4530
Žuti0,6003


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2021.

Klasa: 310 – 34/21 – 01/4

Urbroj: 371 – 06 – 21 – 4

Zagreb, 8. lipnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.