Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Ladislavu (Ladislav) Kočišu i Rinu (Marija) Žanku

NN 66/2021 (16.6.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Ladislavu (Ladislav) Kočišu i Rinu (Marija) Žanku

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1253

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 12. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Domagoja s ogrlicom, za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu, odlikuju se

1. LADISLAV (Ladislav) KOČIŠ

2. RINO (Marija) ŽANKO.

Klasa: 060-03/21-08/04
Urbroj: 71-03-01/3-21-01
Zagreb, 21. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.