Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Nikole Šubića Zrinskog, Damiru (Vlado) Soldi

NN 66/2021 (16.6.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Nikole Šubića Zrinskog, Damiru (Vlado) Soldi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1256

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 13. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Nikole Šubića Zrinskog, za junački čin u Domovinskom ratu, odlikuje se

DAMIR (Vlado) SOLDO.

Klasa: 060-03/21-09/05

Urbroj: 71-03-01/3-21-01

Zagreb, 8. lipnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.