Odluka o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića Ivici (Ivan) Jurenecu

NN 66/2021 (16.6.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića Ivici (Ivan) Jurenecu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1258

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 14. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom bana Jelačića, za iznimno uspješno zapovijedanje policijskim postrojbama Republike Hrvatske te za osobite zasluge u njihovom ustroju, odlikuje se

IVICA (Ivan) JURENEC.

Klasa: 060-03/21-10/05
Urbroj: 71-03-01/3-21-01
Zagreb, 21. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.