Odluka o otvaranju novosagrađenog stalnog željezničko-cestovnog prijelaza

NN 66/2021 (16.6.2021.), Odluka o otvaranju novosagrađenog stalnog željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

1283

Na temelju članka 8. stavka 2, točke p), Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 60/20), a u svezi s člankom 19. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O OTVARANJU NOVOSAGRAĐENOG STALNOG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Otvara se novosagrađeni stalni željezničko-cestovni prijelaz:

– na križanju željezničke pruge L103 Karlovac – Kamanje – državna granica u km 14+500 i nerazvrstane ceste grada Ozlja u naselju NC Zona Lug.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/21-01/03

Urbroj: 387-03-03-21-02

Zagreb, 27. svibnja 2021.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.