Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

NN 68/2021 (23.6.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

Pravosudna akademija

1320

Na temelju članka 12. podstavak 5. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 52/19), Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Članak 1.

Članak 9. Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (»Narodne novine« broj 25/20) mijenja se i glasi:

»Pisani test svakog kandidata pregledavaju i zajednički boduju svih pet članova Povjerenstva.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/20-01/04
Urbroj: 390-02-01/03-21-02
Zagreb, 4. lipnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Pravosudne akademije
Đuro Sessa, v. r.