Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake

NN 70/2021 (25.6.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake

Ministarstvo unutarnjih poslova

1345

Na temelju članka 25. stavka 15. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, br. 70/17 i 141/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU ONESPOSOBLJAVANJA VATRENOG ORUŽJA I IZGLEDU ZAJEDNIČKE JEDINSTVENE OZNAKE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (»Narodne novine«, br. 54/18) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Puna se oznaka stavlja samo na kućište vatrenog oružja, a oznaka onesposobljavanja i oznaka »HR« stavljaju se na sve druge bitne dijelove.«.

Članak 2.

Obrazac 1 i Prilog 1 propisani Pravilnikom o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (»Narodne novine«, br. 54/18) zamjenjuju se novim Obrascem 1 i Prilogom 1 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/13
Urbroj: 511-01-152-21-16
Zagreb, 18. lipnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

OBRAZAC 1.

PRILOG 1.

Pojašnjenje značenja znamenki zajedničke jedinstvene oznake:

a) oznaka onesposobljavanja

b) država onesposobljavanja – službena međunarodna oznaka

c) simbol nadležnog tijela koje je potvrdilo onesposobljavanje vatrenog oružja

d) godina onesposobljavanja