Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske

NN 72/2021 (29.6.2021.), Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske

Državnoodvjetničko vijeće

1359

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. u svezi sa člankom 64. točkom 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018, 126/19) odlučujući o zahtjevu za razrješenje Dubravka Palijaša, na 46. sjednici održanoj 16. lipnja 2021.,

odlučilo je

DUBRAVKO PALIJAŠ razrješava se dužnosti zamjenika Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske s danom 31. kolovoza 2021.

Broj: DOVO-23/2021
Zagreb, 16. lipnja 2021.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.