Odluka o imenovanju zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

NN 72/2021 (29.6.2021.), Odluka o imenovanju zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

1360

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. i članka 57. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018, 126/19) na 46. sjednici održanoj 16. lipnja 2021.,

odlučilo je

I. KSENIJA ŠEBEK FILIPOVIĆ, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, imenuje se za zamjenicu županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

II. SANJA MARKANOVIĆ zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, imenuje se za zamjenicu županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

III. VLASTA TOMAŠKOVIĆ, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, imenuje se za zamjenicu županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

IV. Imenovane zamjenice dužne su stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-30/2020
Zagreb, 16. veljače 2021.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.