Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku

NN 72/2021 (29.6.2021.), Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

1363

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 56. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018 i 126/19) na 46. sjednici Vijeća održanoj 16. lipnja 2021.,

odlučilo je

I. Za zamjenicu općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku imenuje se SLAVICA MRDIĆ, viša državnoodvjetnička savjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

II. Imenovana zamjenica dužna je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-50/2020
Zagreb, 16. lipnja 2021.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.