Odluka o imenovanju posebne izaslanice predsjednika Republike Hrvatske za Međunarodnu organizaciju Frankofonije

NN 74/2021 (1.7.2021.), Odluka o imenovanju posebne izaslanice predsjednika Republike Hrvatske za Međunarodnu organizaciju Frankofonije

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1379

Na temelju odredbe članka 94. stavka 1. i članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU POSEBNE IZASLANICE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ZA MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU FRANKOFONIJE

Dr. sc. VANDA MIKŠIĆ imenuje se posebnom izaslanicom predsjednika Republike Hrvatske za Međunarodnu organizaciju Frankofonije.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/21-01/03
Urbroj: 71-10-01/1-21-1
Zagreb, 17. lipnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.