Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Ivanu (Vinko) Repušiću

NN 74/2021 (1.7.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Ivanu (Vinko) Repušiću

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1380

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za iznimna dostignuća na području kulture te promociji hrvatske glazbe u zemlji i inozemstvu, odlikuje se

IVAN (Vinko) REPUŠIĆ.

Klasa: 060-03/21-14/91
Urbroj: 71-01-01-02/5-21-01
Zagreb, 27. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.