Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera Hazelu McCallionu

NN 74/2021 (1.7.2021.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog pletera Hazelu McCallionu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1384

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog pletera, za izniman doprinos u očuvanju i promicanju hrvatskih običaja, jezika i kulture u kanadskom multikulturalnom životu, odlikuje se

HAZEL McCALLION.

Klasa: 060-04/21-16/02
Urbroj: 71-01-01-02/5-21-01
Zagreb, 28. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.