Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom boćarskom klubu »Jedinstvo«, Herne Hill

NN 74/2021 (1.7.2021.), Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Hrvatskom boćarskom klubu »Jedinstvo«, Herne Hill

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1385

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske baštine, jezika i kulture, te očuvanju hrvatskog identiteta u Australiji, dodjeljuje se

HRVATSKOM BOĆARSKOM KLUBU »JEDINSTVO«, HERNE HILL.

Klasa: 061-01/21-01/01
Urbroj: 71-01-01-02/5-21-01
Zagreb, 27. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.