Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Mirku (Marko) Brkljačiću

NN 74/2021 (1.7.2021.), Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Mirku (Marko) Brkljačiću

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1387

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06, 141/06 i 118/19), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za izniman i dugogodišnji doprinos u promicanju hrvatske kulture, tradicije, jezika i običaja u Argentinskoj Republici, dodjeljuje se

MIRKU (Marko) BRKLJAČIĆU.

Klasa: 061-01/21-01/03
Urbroj: 71-01-01-02/5-21-01
Zagreb. 27. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.