Cjenik vatrogasnih intervencija

NN 74/2021 (1.7.2021.), Cjenik vatrogasnih intervencija

Hrvatska vatrogasna zajednica

1391

Na temelju članka 120. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br.: 125/19.), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

CJENIK

VATROGASNIH INTERVENCIJA

I.

Ovim Cjenikom vatrogasnih intervencija (dalje u tekstu: cjenik) propisuju se cijene vatrogasnih intervencija sukladno kojoj se naplaćuju troškovi vatrogasne intervencije od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila izvanredni događaj, a pravomoćno je osuđena za navedeno te sukladno kojoj se naplaćuju troškovi vatrogasne intervencije na cestama od pravne ili fizičke osobe koja je odgovorna za upravljanje i održavanje cesta prema pozitivnim propisima.

II.

Cjenik iz točke 1. primjenjuje se i kada dobrovoljno vatrogasno društvo ili profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu intervenira na događaju izvan svog područja odgovornosti i djelovanja, a na temelju zapovijedi nadređenog zapovjednika te ima pravo na naknadu nastalih troškova.

Cjenik iz točke 1. primjenjuje se i kada javna vatrogasna postrojba čiji su profesionalni vatrogasci uključeni intervenira izvan područja za koje je osnovana te ima pravo na naknadu svih nastalih troškova, osim plaće uključenih vatrogasaca koja je sufinancirana iz državnog proračuna.

III.

Cijena vatrogasne intervencije propisana ovim Cjenikom je zbroj cijene vatrogasne tehnike i rada vatrogasca odnosno zbroj cijene uporabe vatrogasnih vozila, plovila, letjelica, opreme i sredstava za gašenje požara i sanaciju, trošak rada vatrogasca i trošak pogonskog goriva koji čine trošak vatrogasne intervencije.

IV.

Vatrogasna intervencija je skup mjera, radnji i postupaka koje provode vatrogasne snage u vremenu od zaprimljene dojave do povratka u vatrogasnu postaju, na temelju zaprimljene dojave ili zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, zbog nastalog izvanrednog događaja te se početak vatrogasne intervencije odnosno početak sata u smislu ovog Cjenika računa kao vrijeme koje započinje zaprimanjem dojave, a ukupan broj sati se utvrđuje povratkom u vatrogasnu postaju, a ne obračunavaju se manje od jednog sata.

Ukoliko nije moguće utvrditi vrijeme vatrogasne intervencije na način da čini broj sati već se izražava i u minutama, više od 30 minuta se zaokružuje na jedan sat, a manje od 30 minuta se ne uračunava u trajanje vatrogasne intervencije.

V.

Cjenik upotrebe vatrogasnih vozila, plovila i letjelica:

Upotreba vatrogasnih vozilaIznos (HRK/sat)
1. VOZILA ZA GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE
1.1. Vatrogasna vozila za gašenje požara
1.Manje vatrogasno vozilo (GP1, GP1T)250,00
2.Veće vatrogasno vozilo (GP2, GP2T)300,00
3.Manje vatrogasno vozilo s vodom (GPV1, GPV1T)400,00
4.Veće vatrogasno vozilo s vodom (GPV2, GPV2T)400,00
5.Vatrogasno vozilo s visokotlačnom pumpom; GPV/VT400,00
6.Manje navalno vatrogasno vozilo (NV1, NV1T)400,00
7.Veće navalno vatrogasno vozilo (NV2, NV2T)400,00
8.Manje vatrogasno vozilo – autocisterna (AC1)400,00
9.Veće vatrogasno vozilo – autocisterna (AC2)400,00
11.Šumsko vozilo (Š1)300,00
12.Šumsko vozilo (Š2)300,00
13.Šumsko vozilo (ŠM)300,00
1.2. Posebna vatrogasna vozila za gašenje požara
14.Manje navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje (NVT1)400,00
15.Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje (NVT2)450,00
16.Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom (NV3)450,00
17.Veće vatrogasno vozilo – autocisterna AC3400,00
18.Šumsko vozilo (Š3)300,00
19.Šumsko vozilo (Š4)300,00
20.Vatrogasno vozilo za gašenje požara pjenom u kemijskim industrijama (GPP)450,00
21.Manje vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom (GPS1)300,00
22.Veće vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom (GPS2)450,00
23.Manje vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom (GPVPS1)450,00
24.Veće vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom (GPVPS2)500,00
25.Vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom i ugljikovim dioksidom (GPS/CO2)500,00
26.Vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom, prahom i CO2 (GPV/P/S/CO2)500,00
2. VOZILA ZA SPAŠAVANJE S VISINA
1.Autoljestva bez košare (AL)500,00
2.Autoljestva s košarom (ALK)700,00
3.Hidraulička zglobna platforma s košarom za spašavanje (HP)750,00
4.Teleskopska platforma bez košare za spašavanje (TP)600,00
5.Teleskopska platforma s košarom za spašavanje (TPK)750,00
3. TEHNIČKA VOZILA I VOZILA ZA APARATE I POSEBNU OPREMU
3.1. Vozila za tehničke intervencije:
1.Tehničko vozilo malo (TVM)450,00
2.Tehničko vozilo srednje (TVS)500,00
3.Tehničko vozilo teško (TVT)650,00
4.Tehničko vozilo dizalica (TVD)700,00
5.Tehničko vozilo s opremom za gašenje požara (TVG)500,00
3.2. Vozila za aparate i posebnu opremu:
6.Vozila s izolacijskim aparatima i posebnom opremom za zaštitu disanja; VOIA400,00
7.Vozila s aparatima i posebnom opremom za zaštitu od opasnih tvari (plinova) (VOOT)400,00
8.Vozila s opremom za rad stožera sa sustavom veza (VOK)300,00
4. VOZILA S OPREMOM ZA ZAŠTITU OD OPASNIH TVARI
1.Vozilo s opremom za zaštitu od opasnih tvari (ZOT)500,00
5. ZAPOVJEDNA VOZILA
1.Zapovjedno vozilo (Z1)200,00
2.Zapovjedno vozilo (Z2)200,00
3.Zapovjedno vozilo (Z3)200,00
6. VOZILA ZA PRIJEVOZ VATROGASACA
1.Malo vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR1)300,00
2.Srednje vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR2)400,00
3.Veliko vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR3)500,00
7. OPSKRBNA VOZILA
1.Opskrbna vozila za vatrogasne uređaje, sredstva i opremu (OV1)250,00
2.Opskrbna vozila za prehrambene artikle (OVHR)250,00
3.Opskrbna vozila s kontejnerima (OVK)Cijena se računa prema opremljenosti i namjeni kontejnera na vozilu.
4.Opskrbna vozila za prijevoz vatrogasnih cijevi (OVC)250,00
8. SPECIJALNA VOZILA
1.Aerodromska vozila za gašenje i tehničke intervencije (SVA)750,00
2.Vozila za intervencije na vodi i pod vodom (SVV)750,00
3.Specijalno vozilo za intervencije na prugama (SVŽ)750,00
4.Specijalno vozilo za intervencije u tunelima (SVTU)750,00
5.Vatrogasna prikolica cisterna (PRCI)250,00
6.Vatrogasna prikolica s prijenosnom motornom pumpom (PRPMP)250,00
7.Mehanička prikolična ljestva (PRL)250,00
8.Vatrogasna prikolica za gašenje vodom i pjenom (PRVP)250,00
9.Vatrogasna prikolica za gašenje pjenom (PRP)250,00
10.Vatrogasna prikolica za davanje rasvjete (PRR)250,00
11.Vatrogasna prikolica za naftne derivate (PPND)250,00
12.Vatrogasna prikolica za opasne tvari (PROT)250,00
13.Vatrogasna prikolica za gašenje prahom (PRS)250,00
14.Vatrogasna prikolica za prijevoz vatrogasnih cijevi (PRCJ)150,00
15Vatrogasna prikolica s čamcem (PRČ)250,00
9. PLOVILA
1.Vatrogasni čamac za spašavanje – VČS1200,00
2.Vatrogasni čamac za spašavanje – VČS2300,00
3.Višenamjenski vatrogasni čamac – VVČ1400,00
4.Višenamjenski vatrogasni čamac – VVČ2600,00
5.Brodica snage porivnog stroja do 15 kW500,00
6.Brodica snage porivnog stroja preko 15 kW do 30 kW1.250,00
7.Brodica snage porivnog stroja preko 30 kW do 50 kW2.500,00
8.Brodica snage porivnog stroja preko 50 kW do 110 kW3.500,00
9.Brodica snage porivnog stroja preko 110 kW do 180 kW5.000,00
10.Brodica snage porivnog stroja preko 180 kW7.000,00
10. LETJELICE
1.PC-9M20.481,81
2.Cl-41571.889,05
3.AT-80225.496,65
4.ZLIN 242 L7.990,84
5.helikopter Mi-171Sh48.960,24
6.helikopter Mi-8 MTV-152.825,60
7.helikopter Bell-2069.188,71VI.

Ukupan trošak vozila za prijevoz vatrogasaca, predstavlja zbroj cijene vozila po satu, cijene rada vatrogasca i cijene prijeđenog puta po kilometru.

VII.

Sredstva za gašenje požara i sanacije, pjenila, prah, apsorbent i druga obračunavaju se prema količini potrošenoj na vatrogasnoj intervenciji, a naplaćuju se prema nabavnoj cijeni.

Cjenik upotrebe vatrogasne opreme:

Upotreba vatrogasne opreme i sredstavaHRK
1.Prikolica za gašenje prahom S250 (bez utrošenog sredstva)sat150,00
2.Prijevozni bacač pjene (bez utrošenog sredstva)sat150,00
3.Prijevozna motorna pumpasat200,00
4.Prijenosni i prijevozni generatorsat250,00
5.Prijenosna motorna pumpa (8/8,16/8) s opremomsat260,00
6.Električna potopna pumpasat100,00
7.Pumpa za opasne tvari s opremomsat300,00
8.Motorna pila za drvosat120,00
9.Motorna pila za metal i betonsat150,00
10.Prijenosni reflektor za rasvjetusat50,00
11.Vatrogasne ljestve – kukačesat28,00
12.Vatrogasne ljestve – rastegačesat38,00
13.Vatrogasne ljestve – sastavljačesat32,00
14.Prikolica za prijevoz opreme, sredstava i materijalasat150,00
15.Rezervni izolacijski aparatsat200,00
16.Rezervna boca za izolacijski aparatsat50,00
17.Punjenje izolacijskog aparatapunjenje50,00
18.Mobilni kompresor za punjenje boca izolacijskih aparatasat200,00
19.Ronilačka opremapo osobi300,00
20.Oprema za spašavanje na vodisat300,00
21.Oprema za spašavanje iz dubina i visinasat300,00
22.Pneumatski podizač teretasat250,00
23.Hidraulički alatsat300,00
22.Pneumatski sustav za podupiranje i osiguranjesat250,00

VIII.

Trošak rada vatrogasca obračunava se prema trajanju intervencije, a trošak pogonskog goriva obračunava se prema prijeđenom putu. Cijena rada vatrogasca izražena je u brutoiznosu.

Cjenik rada vatrogasca i vozača i pogonskog goriva:

Usluge vatrogasne postrojbeHRK
1.Rad vatrogasca (uključujući vozača vatrogasnog vozila)sat150,00
2.Prijeđeni put većim vatrogasnim vozilom (preko 3 t nosivosti)km15,00
3.Prijeđeni manjim vatrogasnim vozilom (do 3 t nosivosti)km10,00

IX.

Cijene koje se navode u ovom Cjeniku izražene su bez poreza na dodanu vrijednost.

X.

Danom stupanja na snagu ovog Cjenika prestaje važiti Jedinstveni cjenik za obračun troškova vatrogasne intervencije na prometnicama Hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 007-02/18-02/01, urbroj: 363-02-18-14 od 25. 4. 2018.

XI.

Ovaj Cjenik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-03/05
Urbroj: 444-05/01 -21-1
Zagreb, 27. svibnja 2021.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.