Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o izboru potpredsjednika i prestanku mandata potpredsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1403

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 66. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za potpredsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora bira se DARKO SOBOTA.

II.

Dužnost potpredsjednika Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ prestat će obnašati sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora na dan kada Odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Hrvatski sabor.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/34
Zagreb, 25. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.