Odluka o razrješenju članice, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o razrješenju članice, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1406

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se članica Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora DANICA BARIČEVIĆ.

II.

Za članove Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora biraju se:

– mr. sc. MIRO TOTGERGELI

– MAJDA BURIĆ.

III.

Dužnost člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora ­DOMAGOJ IVAN MILOŠEVIĆ prestat će obnašati sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Hrvatski sabor.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/35
Zagreb, 25. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.