Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1407

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se članica Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora SANDRA BENČIĆ.

II.

Za članicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora bira se RADA BORIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/28
Zagreb, 25. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.