Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora

NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1408

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 84. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se potpredsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora DARKO SOBOTA.

II.

Za potpredsjednicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora bira se MAJDA BURIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/32
Zagreb, 25. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.