Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora

NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1409

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 94. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 25. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora bira se URŠA RAUKAR-GAMULIN.

II.

Dana 4. lipnja 2021. dužnost člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati TOMISLAV TOMAŠEVIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-03/26
Zagreb, 25. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.