Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

NN 75/2021 (2.7.2021.), Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1425

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraz­nih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 2. srpnja 2021., donosi

ODLUKU

O NUŽNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI OBVEZNOG KORIŠTENJA MASKI ZA LICE ILI
MEDICINSKIH MASKI

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, uvodi nužna epidemiološka mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

II.

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:

– zaposlenici ustanova socijale skrbi koje pružaju uslugu smještaja i posjetitelji korisnicima, ako su posjete dopuštene

– vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu

– zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama

– zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka

– gosti u ugostiteljskim objektima u zatvorenim prostorima, osim dok sjede na svojim mjestima i konzumiraju hranu, piće ili napitke

– zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije

– zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima

– zaposlenici u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra

– vjernici prilikom vjerskih obreda i okupljanja u zatvorenom prostoru

– gledatelji na sportskim natjecanjima koja se održavaju u zatvorenim prostorima

– posjetitelji svih društvenih i javnih okupljanja u zatvorenom prostoru

– osobe koje na to obveže njihov poslodavac

– osobe na otvorenim prostorima u okolnostima kada nije moguće održavati fizički razmak između osoba

– i u drugim prostorima ili okolnostima kada nije moguće osigurati da u prostor ulaze samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.

III.

Maske za lice ili medicinske maske ne moraju se koristiti u slučajevima preporučenih izuzeća koja na svojim mrežnim stranicama objavljuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo te u svim okolnostima kada je osigurano da se na javnom događanju ili okupljanju, odnosno u određenom prostoru nalaze samo osobe koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu.

IV.

Obvezuju se poslodavci i organizatori društvenih i javnih događanja te drugih okupljanja da provode kontrolu korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

V.

Ova Odluka ne primjenjuje se:

– na zdravstvene ustanove, koje su obvezne primjenjivati stručne smjernice i preporuke

– na rad u osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja.

VI.

Nužna epidemiološka mjera iz ove Odluke određuje se u trajanju do 31. srpnja 2021.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (»Narodne novine« broj: 111/20).

VIII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. srpnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-399
Zagreb, 2. srpnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.