Rješenje o imenovanju predsjednika i tajnice hrvatskog dijela Mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske

NN 77/2021 (7.7.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika i tajnice hrvatskog dijela Mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1433

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 2. Protokola o utemeljenju Mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske i članka 2. Poslovnika Mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 4/02.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I TAJNICE HRVATSKOG DIJELA MJEŠOVITOG ODBORA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE

1. Imenuje se ZDENKO LUCIĆ predsjednikom hrvatskog dijela Mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske.

2. Imenuje se mr. sc. RINA ETEROVIĆ GORETA tajnicom hrvatskog dijela Mješovitog odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske.

Klasa: 080-02/21-01/112

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 1. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.