Rješenje o razrješenju predsjednice, članova i tajnika Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

NN 77/2021 (7.7.2021.), Rješenje o razrješenju predsjednice, članova i tajnika Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1434

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke I. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, klasa: 022-03/20-04/357, urbroj: 50301-04/12-20-2, od 14. listopada 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ČLANOVA I TAJNIKA POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

1. Razrješuje se mr. sc. MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ, dužnosti predsjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

2. Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga:

– VERA KATALINIĆ-JANKOVIĆ, dr. med.

– MARIJA PLETIKOSA

– IVICA BOŠNJAK

– VERA ŠUTALO

– ŽELJKO PRŠA

– VEDRANA ŠIMUNDŽA NIKOLIĆ

– JANA ŠPERO

– mr. sc. HRVOJE ČOVIĆ

– ZORAN PILIČIĆ

– ILIJA TADIĆ

– ANA MANDAC

– mr. sc. AMIR MUHAREMI

– IVANA BUTERIN GLUIĆ.

3. Razrješuje se ŽELJKO PETKOVIĆ dužnosti tajnika Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Klasa: 080-02/21-02/82

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 1. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.