Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

NN 77/2021 (7.7.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1435

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i točke I. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, klasa: 022-03/20-04/357, urbroj: 50301-04/12-20-2, od 14. listopada 2020., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I TAJNIKA POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

1. Imenuje se dr. sc. DAVOR BOŽINOVIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova, predsjednikom Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, po položaju.

2. Za članove Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, imenuju se:

– DUNJA SKOKO-POLJAK, dr. med., kao predstavnica Ministarstva zdravstva

– ŽANNA ŠOSTAK, kao predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– MARIJA PENAVA ŠIMAC, kao predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– DARKO TOT, kao predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– ŽELJKO PRŠA, kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– VEDRANA ŠIMUNDŽA NIKOLIĆ, kao predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave

– JANA ŠPERO, kao predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave

– MARIO DEMIROVIĆ, kao predstavnik Ministarstva financija

– IVAN JUŠIĆ, kao predstavnik Ministarstva obrane

– IGOR KALAŠIĆ, kao predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– MATO ŠKRABALO, kao predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– VALENTINA CESAR, kao predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

– ŽELJKO PETKOVIĆ, kao predstavnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– ILIJANA GRGIĆ, kao predstavnica organizacije civilnog društva koja djeluje na području suzbijanja zlouporabe droga.

3. Imenuje se ŽELJKO PETKOVIĆ, pomoćnik ravnatelja za suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tajnikom Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Klasa: 080-02/21-01/111

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 1. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.